juristfirman
    cristina thornell

 

Affärsjuridik

 

Affärsjuridik är ett begrepp som omfattar många olika frågor inom främst
avtalsrättens område.

Det kan exempelvis röra sig om köp- och leveransavtal, distributionsavtal
agent- och återförsäljaravtal, licensavtal, konsultavtal, transportavtal,
försäkringsavtal, hyresavtal, immaterialrättsliga avtal, avtal om företags-
eller rörelseöverlåtelser mm.

Även frågor gällande arbetsrätt, skatterätt, finansiering, fastigheter och
produktansvar hör till affärsjuridikens område.


 

 

Giuseppe Maria Crespi, Bokhylla 1725, Civico Museo Bibliografico Musicale, Bologna