juristfirman
    cristina thornell

 

EU-projekt

 

Juristfirman har kompetens att leda internationella/transnationella EU-projekt,
dvs kunskap och färdigheter i hela projektprocessen från idéstadiet genom
ansökan,
finansiering och genomförande till rapportering och utvärdering.
Särskilt kan biträde erbjudas vid upprättande av olika kontrakt erforderliga i
samband med EU-projekt.

Referens: 
REMOWE - Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production.
Transnationellt projekt under The Baltic Sea Region 2007-2013/Östersjöprogrammet.
Biträde från idéstadie till ansökan.