juristfirman
    cristina thornell

 

Avtalsrätt

Juristfirman kan bistå vid upprättande eller granskning av olika affärsjuridiska
avtal som t ex

Nationella eller internationella köpavtal
Allmänna leveransvillkor

Distributionsavtal
     Agentavtal
     Återförsäljaravtal
     Kommissionsavtal
     Licensavtal

Konsultavtal

Aktieöverlåtelseavtal
Inkråmsöverlåtelseavtal

Skuldebrev och borgensförbindelser

Avtalsgenomgångar
Kontraktsgenomgångar för företag som arbetar med kvalitetsledningssystem,
t ex ISO 9001.

Översiktlig avtalsgenomgång för företag som nyligen startat en verksamhet
eller drivit verksamhet ett tag.

Cornelius Gijsbrechts, Tromp l'oeil, Museum voor Schone Kunsten, Ghent