juristfirman
    cristina thornell

 

Sjö- och transporträtt

 

De olika transportslagen regleras i särskilda lagar, konventioner och genom branschbestämmelser.

Juristfirman kan biträda i samband med upprättande eller granskning av
fraktavtal säväl gällande nationella som internationella transporter.

Förutom att känna till vad som gäller i förhållandet mellan fraktköpare och
transportör är det även viktigt att samordna fraktavtalet med köpavtalet,
dvs avtalet mellan leverantör och köpare gällande själva varan och eventuella försäkringsavtal.

Inträffar skada eller tvist kan juristfirman biträda vid utredning och förhandling
även innefattande regress.

Utbildning

Juristfirman åtar sig utbildningsuppdrag inom detta rättsområde t ex gällande
köpares och säljares ansvar i samband med transport, transportörens ansvar, genomgång av INCOterms, Combiterms och NSAB 2000, transportdokument mm.

Alexandre-Isidore Leroy de Barde, Snäckskal på hyllor, Musée du Louvre, Paris