juristfirman
    cristina thornell

 

Inkasso

 

Om Du inte får betalt för en förfallen fordran kan Du lämna denna till juristfirman
för inkasso
åtgärd. Inkassoverksamhet får endast bedrivas av ombud efter tillstånd
av Datainspektionen. Juristfirman har inkassotillstånd.

Inkassoåtgärd innebär att ett kravbrev i enlighet med 5 § Inkassolagen utfärdas
och sändes till gäldenären.

Skulle gäldenären inte betala trots inkassokravet kan man, om invändning mot
kravet
ej görs, gå vidare med ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogde-
myndigheten.

Om gäldenären inte invänder mot ansökan om betalningsföreläggande meddelar Kronofogdemyndigheten utslag, vilket innebär att man kan gå vidare och ansöka
om verkställighet genom utmätning.

Skulle gäldenären invända mot kravet kan juristfirman biträda i samband med överlämnande till allmän domstol för avgörande.

Quintin Massys, Detalj ur Penninglånaren och hans hustru, 1514, Musée du Louvre, Paris