juristfirman
    cristina thornell

 

Välkommen till Juristfirman Cristina Thornell

 

Juristfirman startade sin verksamhet i Västerås 2002. Jag avlade jur kand examen
vid Stockholms Universitet 1982 och har varit anställd som bolagsjurist i 20 år i en svensk transportkoncern med såväl svenska som utländska dotterbolag.

Under åren har jag vidareutbildat mig inom olika rättsområden, genomgått styrelse-utbildning arrangerad av Handelskammaren Mälardalen och StyrelseAkademin i Stockholm samt vid Mälardalens Högskola projektledarutbildning gällande internationella/transnationella EU-projekt.

Juristfirman är medlem i Handelskammaren Mälardalen och Västerås Science Park.

Du är välkommen att kontakta mig för konsultation.

Willem van Aelst, Fruktstilleben 1677, privat ägo