juristfirman
    cristina thornell

 

Arvoden

 

Du är välkommen att kontakta mig för rådgivning.

En timmes rådgivning vid besök kostar 800 kr exkl moms.
Rådgivningen innebär troligen inte att vi löser Ditt problem, men den kan utgöra
grund för hur Du kan gå vidare.

En fortsatt handläggning av ett ärende baseras på ett timarvode om 1300 kr
exkl moms.

Avtalsgenomgång - kontakta mig för paketpris.

För inkassoärenden gäller särskilda avgifter och arvoden.

Företag har vanligen en rättsskyddsförsäkring i sin företagsförsäkring, som kan utnyttjas i samband med vissa tvister.

Även privatpersoner har vanligtvis ett rättsskydd i sin hem- eller villaförsäkring,
som täcker vissa tvister.

Rättsskyddsförsäkringarna gäller med en viss självrisk.

I vissa fall kan privatpersoner erhålla statlig rättshjälp om ej möjlighet till rätts-
skydd föreligger. Beviljas man rättshjälp måste man dock själv betala en viss rättshjälpsavgift.

Jan Frans Eliaerts, Bukett detalj, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen